FAQ

Често Задавани Въпроси

Тук можете да намерите отговори на най-често задаваните въпроси. Ако не намирате вашия въпрос тук, свържете с нас и ни ще се радваме да ви дадем отговор!

FAQ

Относно: Счетоводни услуги

Защо да се обърна към външна счетоводна фирма?

В момента много фирми възлагат на външни компании колкото може повече съпътстващи функции от бизнеса си, които не са пряко свързани с основната дейност, генерираща приходите. Това подпомага развитието на фирмата чрез редуциране на разходите за дейности, които не са основни.

Как да избера най-добрата фирма за счетоводни услуги?

Когато трябва да се направи избор, който е ключов за дейността на компанията, детайлното проучване е задължително. Дори и да има разминаване в разбирането за „добри счетоводни услуги“, то желаният резултат винаги е обвързан с качество, коректност, изгодна цена, доверие. Ние непрекъснато се стараем да осигуряваме на нашите клиенти всичко изброено и едновременно с това да надграждаме, за да бъдем максимално полезни

Извършвате ли ускугата: Регистрация на фирма?

Асистънт БГ извършва услугата „Регистрация на фирма“, като тя включва съдействие по време на всички необходими стъпки – предоставяне на адрес на управление и кореспонденция с НАП; запазване на име на фирмата; заплащане на таксите за регистрацията, подготовка на цялата необходима документация, изготвяне на учредителен договор и т.н.

Каква е разликата между цените на счетоводните къщи и разходите за поддръжка на счетоводен отдел?

Ползването на външни счетоводни услуги е значително по-изгодно, дори и на пръв поглед да не изглежда така. Освен спестяването на значителни разходи, наемането на външна счетоводна фирма има редица предимства – спестяване на време и усилия, гъвкавост, фокус върху основната дейност и др.  

Кога да се обърнем към счетоводна къща?
  • Ако губите твърде много време за Вашата счетоводна документация, вместо да се концентрирате върху непосредствените си задачи;
  • Желаете да се концентрирате изцяло върху бизнеса си, без да се превръщате в администратор и деловодител, като въпреки това сте спокойни, че делата ви се придвижват отговорно и професионално;
По-изгодно ли е да се възложи дейността ТРЗ на външна фирма?
  • Фирмата намалява разходите си, а за заплатените услуги получава фактури;
  • Счетоводната къща изготвя разчетно-платежните ведомости и справки, приема и обработва болничните листове, изчислява обезщетенията и дължимите осигурителни вноски;
  • Служителите във фирмата нямат информация за нивата на заплатите на различните длъжности и отделните наети лица, като счетоводната и търговската документация и информация остава в предприятието без достъп на външни лица.

FAQ

Относно: Застрахователни услуги

Как мога да се сдобия с удостоверение за застрахователна стойност?
Трябва да подадете към Застрахователя, подписано Уведомление за поверителност и рег. талон на МПС/ППС. Цената за идаването му, зависи от застраховатлената компания и може да се плати по банков път. 
Кога е задължителен огледът на МПС/ППС?

Огледът е задължителен, както при сключване на полица, така и при настъпване на застрахователно събитие. Оглед при сключване на полица за МПС/ППС може да се извърши във всеки офис на Застрахователя.

Какво е необходимо, за да получа оферта за продуктите Каско и ГО?

За да изготвим оферта с конкретни параметри, трябва да предоставите подписано Уведомление за поверителност и регистрационен талон на МПС.

Валидна ли е застраховката “КАСКО” в чужбина?

Да, съгласно ОУ на повечето застрахователи.

Какви действия трябва да предприема при продажба на застрахованото имушество?

Единственото, което трябва да се направи при продажба на застрахован имот е да уведомите писмено Застрахователя не по-късно от 7 (седем) дни, считано от датата на прехвърлянето. Изготвя се анекс към активната полица със смяна на ползващото лице.

Какъв е срокът за уведомяване на застрахователя при настъпване на застрахователно събитие?

При настъпване на застрахователно събитие следва незабавно да уведомите органите на противопожарната охрана и/или полицията, и/или други компетентни органи, когато това се налага от естеството на застрахователното събитие. Едновременно с това, да известите в писмен вид ЗАСТРАХОВАЛТЕЛЯ в срок до 3 (три) дни от узнаването, като запазите увреденото имущество за оглед от представители на Застрахователя и осигурите достъп до него.

FAQ

Относно: Правни услуги

Какво представлява и какво е значението на удостоверениението за тежести?

Официалното наименование на „Удостоверението за тежести“ е – „Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания“.

В него хронолгично се изписват вписванията, заличаванията и отбелязванията за определен период от време.

Гарантира ли Нотариуса собствеността на имота?

Нотариусът, удостоверява правото на собственост по предоставението от продавача документи. Той замият не изследва собствеността на продавача. 

Може ли да се разчита на Банката про кредитиране на покупка?

Интересът на Банката е да се учреди първа по ред ипотека, която да гарантира сигурно обезпечение в бъдеще.

Ние в Асистънт БГ гарантираме обстойна проверка на имота за перопд от 10 години назад.

Нужна ли е намесата на адвокат при сделка с имот?

Съдействието на Агенцията за недвижими имоти не може да гарантира експертно юридическо становище. За цялостен анализа на историята на имота, подготовка на предварителен договор и нотариален акт са дейности, за който е добре да се доверите на специалист.