Пазарни оценки

Оценка на имот

Оценки на жилищни имоти – апартаменти, къщи, вили и гаражи или паркоместа към тях.

Оценител

Оценка на недвижим имот

$

Оценка на жилищен имот

Апартаменти, къщи, етаж от къща, вили, жилищни сгради/комплекси и прилежащи към тях – паркинги, гаражи, паркоместа;

$

Оценка на поземлен имот

НУПИ, ПИ, УПИ;

$

Оценка на търговски обект

Самостоятелни магазини или такива, разположени в търговска сграда, обекти от типа МОЛ, заведения, обекти за услуги, търговски сгради/комплекси.

Оценка На Имот

Ако някога си купувал или продавал жилище, знаеш колко важно и трудно е да определиш с точност цената му.

Днес ти предоставяме основата, върху която да стъпиш, за да си сигурен, че вземаш най-доброто имотно решение. 

Информация за реални цени на сделки е изключително оскъдна в България – в Агенция по вписванията липсва голяма част от сделките, а в онлайн сайтовете за имоти е пълно с фалшиви и повтарящи се обяви. В крайна сметка цифрите, които получаваш са силно изкривени и не можеш да им се довериш.

Необходими документи

 • Документ/и/, удостоверяващ/и/ правото на собственост върху имота. В случай на собственост върху земя и сграда (или за оценка на дворно място);
 • Нотариален акт за правото на собственост върху земята;
 • Скица на поземления имот, издадена от общината по местонахождение на имота или Кадастрална схема/скица с идентификатор по ЗК при влязъл в сила кадастрален план за имота.

Срокове за изпълнение

 • Поземлен имот в/извън регулация – 3 дни;
 • Апартамент – 3 дни;
 • Едноетажна къща с прилежаща земя – 3 дни;
 • Ремонт на жилище или офис;
 • Търговски обект /до 100 кв.м./ – 3 дни;
 • Офис /до 200 кв. м. РЗП/ – 3 дни;
 • Склад с прилежащ терен /до 300кв. м. РЗП/ – 3 до 5 дни.

Цени

 • Апартамент с прилежащо мазе/таван 150 лв.;
 • Апартамент с гараж и прилежащо мазе/таван 200 лв.;
 • Гараж (паркомясто) 70 лв.;
 • Еднофамилна къща с прилежащ терен до 1 етаж до 300 кв.м. 250 лв.;
 • Еднофамилна къща с прилежащ терен над 1 етаж до 300 кв.м. 300 лв.