Финансови Новини

Финансов или оперативен лизинг – основни разлики.

от | мар. 26, 2022 | Финанси | 0 коментари

лизинг

Понятието за лизинг е дефинирано в Търговския закон – Глава 23, чл.342:

“Чл. 342. (1) С договора за лизинг лизингодателят се задължава да предостави за ползване вещ срещу възнаграждение.

 (2) С договора за финансов лизинг лизингодателят се задължава да придобие вещ от трето лице при условия, определени от лизингополучателя, и да му я предостави за ползване срещу възнаграждение.

 (3) Лизингополучателят може да придобие вещта по време на договора или след изтичане на срока му.”

Регламентирани са две основни форми лизинг – финансов лизинг и оперативен (експлоатационен) лизинг.

И за двата типа е характерно, че лизингодателя се задължава да предостави лизингованата вещ за ползване на лизингополучателя срещу договорено възнаграждение.

Каква е разликата, ще проследим по-долу.

На първо място, при финансовия лизинг отсъства възможност за отказ по време на срока на договора, т.е. ако пожелаете да прекратите плащането, дължите неустойки, които са уредени именно във въпросния договр за лизинг.

При оперативния лизинг, обаче всяка една от страните има възможност за отказ през времето на действие         на договора.

Следващата голяма разлика е в собствеността на вещта, обект на договора за лизинг.

При финансовия лизинг, вещта не е собственост на лизнгодателя. Тук, на практика, след сключване на договора за лизинг имаме още един договор, с който лизингодателя купува вещта от собственика и, за да я предостави на лизингополучателя. Естествено всички разходи се поемат от последния.

При оперативния лизинг лизингодателят е собственик на предмета на сделката, като това може да е следствие на предходна сделка, може да участвал в производствот и и т.н.

На пръв поглед тази разлика е с много размити граници и може да изглежда несъществена, но от нея зависият максималния размер на договора, гаранционните условия, експлоатацията и поддръжката на вещта.

При финансовият лизинг задължително присъства клауза за прехвърляне на собствеността в края на срока на договора. Лизингополучателят става собственик на имуществото след изтичане срока на договора.

При оперативния лизинг отсъства възможността за прехвърляне на собствеността върху предмета на договора. Най-общо казано, оперативния лизинг може да се приравни на договор за наем.

Следваща съществена разлика се открива в отношенията, които настъпват, когато лизинговата вещ погине.

При финансовия лизинг, когато вещта погине, последиците са за сметка на лизингополучателя. Въпреки че последният не е собственик на вещта, той ще трябва да продължи да изпълнява задължението си по договора, а именно: да продължава да плаща погасителните вноски, независимо от обстоятелството, че обекта на лизинг не е наличен. Тук няма знчение дали вещта е унищожена напълно, частично повредена, противозаконно отнета или изгубена.

При оперативния лизинг рискът от погиване на веща се носи от собсвеника.

  Оперативен лизинг Финансов лизинг
собственик на вещта Лизингодателят Лизингодателят
(по искане на Лизингополучателя става неин собственик, след което му я предоставя за ползване)
разноските по вещта Лизингодателят
(освен текущите, свързани с ремонт и поддръжка)
Лизингополучателят поема всички разходи, свързани с вещта, като застраховка, данъци, такси и пр
риск от погиване / овреждане Лизингодателят Лизингополучателят
плащания по договора Лизингополучателят плаща вноски за ползване на вещта – наем, плюс малка част от цената, която да покрие амортизацията Лизингополучателят плаща месечни вноски – част от цената на вещта, плюс лихва за разсроченото плащане;
Прехвърляне на собственост * Лизингополучателят не е задължен да придобие предмета. След плащането на последната вноска прехвърля собствеността върху актива на Лизингополучателя
* c. в края на лизинговия период има правото да:
– заплати остатъка от цената  и да стане собственик на вещта, без да е задължен да го прави (аналогично на финансовия лизинг);
– да откаже да придобие вещта (с това се приема, че фиксираните месечни вноски са били наемни, а клиентът се отказва от платената част от цената);
– да върне вещта и да поиска платената част от цената да послужи като първоначална вноска за взимането на друга вещ от същия собственик (например по-нов или по-скъп автомобил).
Източник на статията: Интернет

Подобно

Подобни постове

Как да планираме семеен бюджет

Как да планираме семеен бюджет

Идеята за създаване на семеен бюджет в началото може да изглежда непосилна, но след като се установи и свикнете да проследявате всяка покупка, ще се чудите защо не сте започнали по-рано. Може дори да откриете, че ви харесва да виждате къде отиват всичките ви пари – това може да ви даде възможност!

повече информация
Изненадващата история на кредитната карта: Как е стартирала и как се е развила тази технология.

Изненадващата история на кредитната карта: Как е стартирала и как се е развила тази технология.

Историята на кредитните карти ни връща по-далеч, отколкото си мислите – ето историята на произхода на тази технология и някои прогнози за бъдещето им.

повече информация

0 коментара

Оставете коментар