Финансови Новини

Отлагане на плащания по редовни кредити

от | май 25, 2021 | Кредит, Финанси | 0 коментари

редовни кредити

Отлагане на плащания по редовни кредити

Кредитна Ваканция!

Подобно на всички организации, които в този момент търсят решения за по-безпроблемно преминаване през кризата, така и Асоциацията на търговските банки взе решение за временен мораториум върху кредитните плащанията на граждани и фирми. Какво представлява това всъщност? Най-просто можем да го оприличим на кредитна ваканция, през която си вземаме почивка от плащанията по кредитите или на част от тях. По време на мораториум се променя графика по който те се извършват. Той спира, отлага или намалява плащанията (на главница, лихва или и на двете) в рамките на ограничен период от време. Това се отразява на целия график на вноските по заема и може да доведе до увеличени плащания след периода на мораториума или удължен срок на заема. Мораториумът обаче не следва да засяга други условия на заема, като например лихвения процент.

Едни и същи условия трябва да се прилагат за всички клиенти, които са обект на мораториума. Но е възможно различни мораториуми да се прилагат за различни сегменти от клиентите на банките. Например, различни мораториуми с различни условия могат да се прилагат за частни лица и отделно за малки и средни предприятия. По подобен начин може да бъде въведен отделен мораториум за конкретна група продукти, например ипотечни заеми.

Прилагането на мораториума не е задължително.

За да бъде приложен мораториумът, е необходимо заявление от длъжника, че е засегнат от пандемията COVID-19. Примерни критерии за това, че даден длъжник е засегнат от пандемията са промяна на заетостта или необходимост от закриване на някои дейности за определен период от време. Длъжниците трябва да кандидатстват и решението за прилагане на мораториума трябва да бъде взето преди 30 юни 2020 г., като тази дата може да бъде удължена на по-късен етап. Мораториумът не се прилага за нови заеми, отпуснати след въвеждането му. Мораториумът е за решаване на конкретен проблем, възникнал в резултат на пандемията от COVID-19 и не трябва да се използва при новите кредити. Използването на съществуващи кредитни линии или подновяване на револвиращи заеми не се счита за нов заем.

Вече е ясно, че вноски по всякакви кредити ще могат да се отсрочват при условие, че длъжниците са обслужвали редовно заемите си до 1 март 2020, без закъснение над 30 дни, а доказването на обстоятелствата около затрудненията, вследствие на ограничителните мерки в следствие на пандемията COVID-19, ще става по различни начини.

С цел да се запази добрата кредитна история, която е основополагаща при получаването на  кредит, ние от Асистънт БГ съветваме клиентите да се консултират с обслужваща ги банка и заедно да изберат графика, който да следват до излизане от затруднената ситуация.

Източник на статията: Интернет

Подобно

Подобни постове

Финансов или оперативен лизинг – основни разлики.

Финансов или оперативен лизинг – основни разлики.

Понятието за лизинг е дефинирано в Търговския закон – Глава 23, чл.342:
“Чл. 342. (1) С договора за лизинг лизингодателят се задължава да предостави за ползване вещ срещу възнаграждение.
(2) С договора за финансов лизинг лизингодателят се задължава да придобие вещ от трето лице при условия, определени от лизингополучателя, и да му я предостави за ползване срещу възнаграждение.
(3) Лизингополучателят може да придобие вещта по време на договора или след изтичане на срока му.”

повече информация
Как да планираме семеен бюджет

Как да планираме семеен бюджет

Идеята за създаване на семеен бюджет в началото може да изглежда непосилна, но след като се установи и свикнете да проследявате всяка покупка, ще се чудите защо не сте започнали по-рано. Може дори да откриете, че ви харесва да виждате къде отиват всичките ви пари – това може да ви даде възможност!

повече информация
Изненадващата история на кредитната карта: Как е стартирала и как се е развила тази технология.

Изненадващата история на кредитната карта: Как е стартирала и как се е развила тази технология.

Историята на кредитните карти ни връща по-далеч, отколкото си мислите – ето историята на произхода на тази технология и някои прогнози за бъдещето им.

повече информация

0 коментара

Оставете коментар