Финансови Новини

Очаква ли се увеличение на лихвите по жилищни кредити?

от | ян. 14, 2022 | Кредит, Инвестиции | 0 коментари

жилищни кредити
ОЧАКВА ЛИ СЕ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЛИХВИТЕ ПО ЖИЛИЩНИ КРЕДИТИ?

Лихвите по ипотечни кредити за покупка на имот, продължават да държат ниски нива, показват данни на БНБ.

Кредитите за покупка на жилище през изминалата година са поевтинели. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент спада с 0, 03 пр. п. до 2, 64%, а ГПР по тези кредити – с 0, 04 пр. п. до 2, 90 процента. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се увеличава с 0, 31 пр. п. до 3, 42 процента.
Съответно се наблюдава увеличение на новоотпуснатите кредити. При потребителските кредити в лева увеличението е с 3.8% (22.1 млн. лв.) до 596.2 млн. лв., а при предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 9% (11 млн. лв.) до 132.6 млн. лв.
При жилищните кредити в левове обемът на новите кредити расте с 12.7% (59.4 млн. лв.) до 526.3 млн. лв., а този на предоговорените и рефинансирани – с 9.7% (12.5 млн. лв.) до 141.9 млн. лв.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, спада с 0, 21 пр. п. до 2, 21%, а по кредитите над 1 млн. евро нараства с 0, 53 пр. п. до 2, 20 процента.

Увеличаващото се търсене на потребителски и особено на жилищни кредити в условията на продължаващо възстановяване на икономическата активност и благоприятни перспективи за пазара на жилища, запазващите се на ниски нива лихвени проценти и облекчаването на кредитните стандарти от страна на банките, според БНБ, ще допринасят за ускоряването на годишния растеж на кредита за домакинства, пише в анализа.

БНБ очаква растежа на кредита за фирмите да следва плавна тенденция към ускоряване под влияние на прогнозираното нарастване на частните инвестиции и на търсенето от фирмите на банков ресурс за инвестиционни цели в условията на запазващи се ниски равнища на лихвените проценти.

В края на трето тримесечие на 2021г., в сегмента на жилищните кредити се отбелязва понижение до 335,9 млн. лв. от 360,2 млн. лв., в сравнение с предходното тримесечие, докато необслужваните потребителски кредити са в размер на 866,6 млн. лв., спрямо 876,2 млн. лв. тримесечие по-рано.

Все повече се увеличава търсенето на кредити за покупка на жилище. Жилищните заеми са 13.513 млрд. лв. в края на септември 2021г. и нарастват на годишна база с 16.2% спрямо 15.8% годишно увеличение през август. Това означава, че докато темпът на нарастване на спестяванията се забавя, то този на тегленето на заеми се увеличава.

Хората изтеглят парите си от банките и ги влагат в нещо друго – например имотите като традиционен актив за българите.

Източник на статията: Интернет

Подобно

Подобни постове

Потребителски кредит: предимства и недостатъци!

Потребителски кредит: предимства и недостатъци!

Съвременният начин на живот, съчетан с настъпващата финансова криза заради коронавирусната пандемия, превърна потребителския кредит, като по-често срещано явление. Преди време беше достатъчно да спестяваме, за да направим някоя по-голяма покупка или основен ремонт,...

повече информация
Да купите жилище или да живеете под наем?

Да купите жилище или да живеете под наем?

ДА КУПИТЕ ЖИЛИЩЕ ИЛИ ДА ЖИВЕЕТЕ ПОД НАЕМ? И в двата варианта става въпрос за собствен избор, често последван от емоционално решение. Тук експертите съветват, да си отговорите на няколко въпроса преди да предприемете действия: - В кой етап на живота си се намирате? -...

повече информация
Изгодно ли е рефинансиране на ипотечен кредит?

Изгодно ли е рефинансиране на ипотечен кредит?

ИЗГОДНО ЛИ Е РЕФИНАНСИРАНЕ НА ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ? Рефинансирането може да бъде направено от обслужващата вече банка или пък в друга търговска банка. Обикновено рефинансиране се прави, за да се подобрят условията на вече ползван кредит или, за да се намалят разходите по...

повече информация

0 коментара

Оставете коментар